Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Το νομοθετικό διάταγμα 196/2003 -. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αγαπητέ Κύριε / Κυρία, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο. 13 του νομοθετικού διατάγματος Ν. 196/2003,η Tecnoblend θα αντιμετωπίσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παροχή των στοιχείων που θα σας ζητηθεί είναι προαιρετική, αλλά η άρνησή σας θα καταστήσει αδύνατη την παροχή της υπηρεσίας.
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Tecnoblend της οποίας η  έδρα είναι στην  Βιομηχανική περιοχή Jesce SN – 75100 Ματέρα (ΜΤ), στην Ιταλία, στο πρόσωπο του διαχειριστή της, ο οποίος επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε άμεσα είτε με τη χρήση συνεργαζόμενων φορέων που εργάζονται  ως διαχειριστές, στην εταιρία ή με την ιδιότητα των εκπροσώπων.
Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα πωληθούν ή χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς.

 

Σκοπός
Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από την Tecnoblend.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε
Εμείς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των:
– Πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.
– Πληροφορίες που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ή παρακολουθείτε τις ηλεκτρονικές διαφημίσεις μας.
– Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές, όπως είναι οι διαθέσιμες πηγές για εμπορικούς σκοπούς.
Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που συλλέγουμε για εσάςείναι για να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες για εσάς σε υψηλή ποιότητα.

Ανταλλαγή πληροφοριών
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε, να σας ενημερώνουμε για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από Tecnoblend και να διαχειριζόμαστε τις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες μας στο Web.
Σε γενικές γραμμές, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους προμηθευτές, αν δεν θα δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας:
– Με τρίτους φορείς παροχείς υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται για λογαριασμό της Tecnoblend και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας για να σας αποστέλλουν στοιχεία επικοινωνίας που πιστεύουμε ότι θα καλύψουν το ενδιαφέρον σας.
– Για την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της περιουσίας της  Tecnoblend (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των Όρων και Προϋποθέσεων).
– Όταν απαιτείται από το νόμο ή / και τις δημόσιες αρχές.

Οι επιλογές σας
Σε οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με την αρχή. 7 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003, και ιδίως.:

– Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση των δεδομένων, της επικοινωνίας σας και της προελεύσης τους
– Το όνομα του ιδιοκτήτη, οι διευθυντές και τα άτομα ή τις κατηγορίες στις οποίες μπορεί να κοινοποιηθούν ή που μπορεί να έχουν περιέλθει στην αντίληψή τους ως διαχειριστές.
– Η ενημέρωση, η διόρθωση ή η ενσωμάτωση των δεδομένων
– Η ακύρωση, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή το κλείδωμα των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου
– Βεβαίωση ότι οι ενέργειες των σημείων γ και δ έχουν κοινοποιηθεί, καθώς αυτή σχετίζεται και με το περιεχόμενό τους, σε εκείνους στους οποίους τα δεδομένα ανακοινώθηκαν ή διαδίδονται, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται αδύνατη ή προϋποθέτει τη χρήση των μέσων προδήλως δυσανάλογη σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα?
– Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, ακόμη και με το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αφορούν για την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή άμεσης πώλησης ή για την διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα, να τα διορθώσετε, να τα ενσωματώσει η και να εμποδίσετε ή να ακυρώσετε την χρήση τους στέλνοντας ένα μήνυμα στη διεύθυνση: info@tecnoblend.it